23 let účetních služeb pro firmy

Novinky

05.12.2014 11:33

Daňové změny pro rok 2015 se zaměřením na paušální výdaje - podepsaná novela !!!

Daňové změny pro rok 2015 se zaměřením na paušální výdaje Prezident podle očekávání podepsal dne 6. 11. 2014 novelu zákona, kterou se mění zákon o daních z příjmů, a další související zákony. Legislativní proces projednání návrhu novely tak byl ukončen a v tomto okamžiku se již pouze čeká na...
05.12.2014 10:59

Paušální výdaje na dopravu autem v roce 2014

Základní výše paušálu na dopravu je 5.000 Kč za měsíc a jedno auto.  Lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy,  auta na leasing a pronajmutá, kromě vozů bezplatně vypůjčených. - maximálně lze použít pro 3 auta - při použití auta i pro soukromé...
05.12.2014 10:51

Paušální výdaje 2014, návrh pro rok 2015, podmínky uplatnění, srovnání s minulými lety

Paušální výdaje umožňují osobám samostatně výdělečně činným snížení administrativní zátěže, která by jim vznikala, pokud by byly nuceny vykazovat výdaje ve skutečné výši. U některých typů činností navíc použití paušálních výdajů může představovat daňovou úsporu, neboť paušální výdaje mohou...
05.12.2014 10:40

Minimální mzda od 1.1.2015

Od nového roku, tedy od 1. 1. 2015 se plánuje navýšení minimální mzdy. Rozhodla o tom vláda vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou v uplynulých dnech. Co ale fakticky znamená zvýšení minimální mzdy, a jaké přesně to bude mít dopady? Na kolik peněz se mohou těšit lidé, kteří pracují za minimální...
01.12.2014 14:37

Náhrady zahraničního stravného pro rok 2015

Podle zmocnění uvedeném v § 189/4 Zákoníku práce stanovilo MF vyhláškou číslo 242/2014 Sb. náhrady zahraničního stravného pro rok 2015 takto: Tabulka stravného pro vybrané státy Země            ...
01.12.2014 14:34

Dovoz zboží ze zemí mimo EU

  Při dovozu zboží ze třetích zemí jsou důležité hranice pro osvobození cla a DPH. Zboží v úhrnné hodnotě nepřesahující 22 EUR je osvobozeno od cla i DPH, zboží nad 22 EUR do 150 EUR je osvobozeno od cla, ale bude vyměřena DPH a zboží nad 150 EUR je bez osvobození, tzn. bude vyměřeno clo i...
01.12.2014 14:33

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ se ruší

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi ČSSZ a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové...
01.12.2014 14:31

Snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou zákona číslo 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350.000 Kč na 270.000 Kč. Bude se vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Zákon výslovně stanoví, že příjemce je...
31.10.2014 15:14

Zdanění autorských honorářů v roce 2014

Dnem 1.1. 2014 vstoupila v platnost úprava zdanění autorských honorářů plynoucí zezdrojů na území České republiky z pohledu aplikace srážkové daně a DPH. Pokud jste autor fyzická osoba, dědic autorských práv, výkonný umělec nebo právnická osoba, v následujícím textu naleznete návod jak správně...
30.10.2014 17:39

Zdaňování odměn členů volebních komisí

Odměny členů okrskových volebních komisí: 1) nepodléhají odvodu zdravotního pojištění, 2) podléhají odvodu sociálního pojištění pouze při dosažení měsíčního příjmu 2.500 Kč a více, 3) podléhají zálohové dani z příjmů fyzických osob.

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode