24 let účetních služeb pro firmy

„Koronavirová“ novela 299/2020 Sb.

13.10.2020 10:34

„Koronavirová“ novela 299/2020 Sb.

 • • projednáno jako PS 874
 • • informace Finanční správy k „protikrizovému balíčku MF“ jako celku (dále mění zákon o DPH, z. o dani silniční, o dani z nemovitých věcí a o spotřebních daních) z 30.6.2020 a tisková zpráva MF z 16.6.2020
 • • zpětné uplatnění daňové ztráty vč. možnosti vzdání se práva uplatnění do budoucna
 • • úprava daňové uznatelnosti daně zaplacené v zahraničí, která nemůže být započtena na daňovou povinnost v § 24/2ch pro případ zpětného uplatnění ztráty (při zpětném uplatnění ztráty se již daň uplatněná jako daňový náklad nemění)
 • • další související změny, např. pro přeměny
 • • pro rok 2019 možnost uplatnění odhadnuté ztráty roku 2020

 

Zápočet ztráty za rok 2020

 • • daňovou ztrátu za rok 2020 bude možné uplatnit v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 a 2018
 • • PO či FO má základ daně za rok 2018 ve výši 5 a za 2019 ve výši 10
 • • v řádném přiznání za 2020 vykáže ztrátu 16 a bude moci (v roce 2021 po uplynutí termínu DP za 2020): ➢podat dodatečná přiznání za 2018 a 2019 (2 roky zpětně) a ztrátu 2020 (ve výši 16) v nich uplatnit (5 + 10)
 • ➢zbývající ztrátu bude moci uplatnit do budoucna (5 let), pokud se ve lhůtě podání daňového přiznání za rok 2020 budoucího uplatnění ztráty nevzdá
 •  
 • • v § 34/1 nově: Poplatník se může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví, oznámením správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které se daňová ztráta stanoví; lhůtu pro podání tohoto oznámení nelze navrátit v předešlý stav. Vzdání se práva má účinky pro všechna období

 

 • následující po období, za které se tato daňová ztráta stanoví. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty nelze vzít zpět.

Odhadnutá ztráta 2020

 • • podle přechodného ustanovení půjde mimořádně uplatnit i odhadnutou ztrátu roku 2020, ale jen za rok 2019, a to v dodatečném DP: ➢ např. bylo podáno řádné přiznání za rok 2019 s daňovou povinností plynoucí z daňového základu 10
 • ➢ doplatek daně za rok 2019 byl uhrazen do 18.8.2020
 • ➢ je odhadnuta ztráta za rok 2020 ve výši 8 a na základě tohoto odhadu lze podat dodatečné DP za rok 2019 a nově stanovená DP bude odpovídat základu daně 2
 • ➢ z DP za 2020 (v roce 2021) bude vyměřena ztráta vyšší, než byla odhadnutá – např. 15 (o 7 více); v tomto případě bude možné v dalším dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 douplatnit ztrátu 2 a zbývajících 5 v dodatečném přiznání roku 2018 (popř. v dalších 5 letech).
 •  

 

„Implementační“ novela 343/2020 Sb.

 • • od 1.9.2020 a 1.1.2022
 • • pro běžnou praxi nedůležitá (na rozdíl od EU změn DPH)
 • • terminologie mezinárodních smluv – např. místo „smlouva o zamezení dvojího zdanění“ nově             „mezinárodní smlouva upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů“ apod.
 • • změny týkající se směrnice ATAD:
 • ➢ vyjmutí kapitalizovaných úroků do výpočtu limitu pro uznatelnost výpůjčních výdajů
 • ➢ režim zdanění při přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského státu do ČR pro             cenné papíry oceňované reálnou hodnotou
 • ➢ zdanění ovládané zahraniční společnosti u základních investičních fondů
 • ➢ rozšíření omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů i na společníky osobních společností
 • (účinné od 1.1.2022).

 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode