22 let účetních služeb pro firmy

Novinky

19.12.2014 08:59

Návrh (pracovní verze nařízení vlády o stanovení (dodání) zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesené daň.povinnosti

PRACOVNÍ VERZE NAŘÍZENÍ VLÁDY N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ……. 2014, o stanovení (dodání) zboží nebo (poskytnutí) služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle § 92f a § 92g zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. …/2014...
19.12.2014 08:53

NOVELY ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY s účinností od 1.1.2015, částečně již od 1.10.2014

Původně jako jeden návrh, při přípravě plánu legislativních prací vlády bylo rozhodnuto nejprve o rozdělení na dva samostatné návrhy, následně pak byly samostatně vyčleněny i změny týkající se snížené sazby daně. Jedná se o tři novely zákona s převažující účinností od 1.1.2015: a) tzv....
05.12.2014 11:33

Daňové změny pro rok 2015 se zaměřením na paušální výdaje - podepsaná novela !!!

Daňové změny pro rok 2015 se zaměřením na paušální výdaje Prezident podle očekávání podepsal dne 6. 11. 2014 novelu zákona, kterou se mění zákon o daních z příjmů, a další související zákony. Legislativní proces projednání návrhu novely tak byl ukončen a v tomto okamžiku se již pouze čeká na...
05.12.2014 10:59

Paušální výdaje na dopravu autem v roce 2014

Základní výše paušálu na dopravu je 5.000 Kč za měsíc a jedno auto.  Lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy,  auta na leasing a pronajmutá, kromě vozů bezplatně vypůjčených. - maximálně lze použít pro 3 auta - při použití auta i pro soukromé...
05.12.2014 10:51

Paušální výdaje 2014, návrh pro rok 2015, podmínky uplatnění, srovnání s minulými lety

Paušální výdaje umožňují osobám samostatně výdělečně činným snížení administrativní zátěže, která by jim vznikala, pokud by byly nuceny vykazovat výdaje ve skutečné výši. U některých typů činností navíc použití paušálních výdajů může představovat daňovou úsporu, neboť paušální výdaje mohou...
05.12.2014 10:40

Minimální mzda od 1.1.2015

Od nového roku, tedy od 1. 1. 2015 se plánuje navýšení minimální mzdy. Rozhodla o tom vláda vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou v uplynulých dnech. Co ale fakticky znamená zvýšení minimální mzdy, a jaké přesně to bude mít dopady? Na kolik peněz se mohou těšit lidé, kteří pracují za minimální...
01.12.2014 14:37

Náhrady zahraničního stravného pro rok 2015

Podle zmocnění uvedeném v § 189/4 Zákoníku práce stanovilo MF vyhláškou číslo 242/2014 Sb. náhrady zahraničního stravného pro rok 2015 takto: Tabulka stravného pro vybrané státy Země            ...
01.12.2014 14:34

Dovoz zboží ze zemí mimo EU

  Při dovozu zboží ze třetích zemí jsou důležité hranice pro osvobození cla a DPH. Zboží v úhrnné hodnotě nepřesahující 22 EUR je osvobozeno od cla i DPH, zboží nad 22 EUR do 150 EUR je osvobozeno od cla, ale bude vyměřena DPH a zboží nad 150 EUR je bez osvobození, tzn. bude vyměřeno clo i...
01.12.2014 14:33

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ se ruší

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi ČSSZ a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové...
01.12.2014 14:31

Snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou zákona číslo 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350.000 Kč na 270.000 Kč. Bude se vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Zákon výslovně stanoví, že příjemce je...

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode