24 let účetních služeb pro firmy

PRODLOUŹENÍ LHŮTY PODÁNÍ DAŇ.PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2020 do 3.května, elektronicky do do 1.6.2021

18.03.2021 10:31
 
Lhůta pro podání přiznání a platbu daně se letos opět posouvá. Ale pozor, termíny se nemění, jen se prodlužuje doba pro uplatnění sankcí.

Když nemáte daňového poradce

Termíny pro podání daňových formulářů

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Vaše zdravotní pojišťovna
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob Přehled o příjmech a výdajích OSVČ Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné
Standardní termín je 1. dubna 2021 a platí, nově je to ale bez jakýchkoli sankcí možné až do 1. června 2021 (elektronicky) nebo 3. května 2021 (papírově) 3. května 2021. 1. června 2021, pokud bylo daňové přiznání podáno elektronicky.

Pozor, OSVČ bez povinnosti podávat daňové přiznání mají termín již 8. dubna 2021.

(Datum se ale může změnit, prodloužit.)

Termíny pro platbu daní a pojistného

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Příslušná zdravotní pojišťovna
Standardní termín je 1. dubna 2021 a platí, nově je to ale bez jakýchkoli sankcí možné až do 1. června 2021 (elektronicky) nebo 3. května 2021 (papírově). Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději 8 dní od podání přehledu, max. 13. května 2021. Max. 11. června 2021, pokud bylo daňové přiznání podáno elektronicky

Když máte daňového poradce

Termíny pro podání daňových formulářů

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Vaše zdravotní pojišťovna
1. července 2021

Je však nutné na finanční úřad nejpozději 1. dubna 2021 předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou daňovým poradcem.

2. srpna 2021

Je nutné tuto skutečnost ČSSZ i vaší zdravotní pojišťovně nejpozději 3. května 2021 oznámit předložením plné moci podepsané daňovým poradcem.

Termíny pro platbu

Finanční úřad Česká správa sociálního zabezpečení Příslušná zdravotní pojišťovna
čtvrtek 1. července 2021 Nedoplatky z přehledů je nutné vyrovnat nejpozději
8 dní od podání přehledu, max. 12. srpna 2021

Termíny se nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí

Jak je zmíněno výše, nedochází k přímému posunu termínu pro podání daňového přiznání. Ten je dán zákonem a pouze zákon jej může změnit. Změna zákona by ale pro řadu daňových plátců znamenala oddálení vratky přeplatku daně, což není žádoucí. Takže v případě, že očekáváte přeplatek na dani, můžete přiznání odevzdat už nyní. Samozřejmě kdo očekává přeplatek na dani, může podat přiznání dříve, třeba teď hned, a peníze mu budou vráceny ve standardní lhůtě bez ohledu na tento odklad, říká Alena Schillerová, ministryně financí.

Pokuty a úroky

Stejně jako loni dojde jen k prominutí pokut a úroků, které vznikají kvůli pozdnímu podání přiznání a opožděné platbě daně, pokud toto zpoždění nepřesáhne termín 1. 6. 2021.

 

Pokud nezaplatíte daň z příjmů nejpozději v den její splatnosti, na základě nových opatření, tedy nejpozději 1. června 2021, musíte uhradit úrok z prodlení. Ten je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou. Úroky za opožděnou úhradu daně v 1. pololetí roku 2021 činí 8,25 % p.a. 

Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení a účtuje se až od 5. pracovního dne prodlení. Ale pozor, v souvislosti s posunutím termínu pro uplatnění sankcí je nutné daně uhradit skutečně 1. června 2020, těch 5 dnů navíc nyní nemáte (už jich máte výrazně více než pět).

Sociální a zdravotní pojištění

Jestli a případně jak se budou měnit termíny podání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny (stejně jako loni), nebylo v době vydání tohoto článku jasné. O případných změnách vás však budeme informovat. 

V případě platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění běží penále již od prvního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Pokuta za nedodání přehledů může činit max. 50 000 Kč u sociálního pojištění i zdravotního pojištění.

Jak zaplatit daně a pojištění

Daň z příjmů a sociální pojištění hraďte nejlépe bezhotovostně bankovním převodem. Platby se dnes připisují rychle, nejpozději v režimu D+1 (v pondělí peníze odešlete, v úterý se připíšou).

Alternativně můžete platit hotově na pokladnách finančních úřadů a ČSSZ. Nebo použít poštovní poukázku A.

U zdravotních pojišťoven můžete kromě výše uvedeného často použít i platbu kartou na pobočce pojišťovny. Mnoho zdravotních pojišťoven platbu kartou podporuje, informujte se proto, na které pobočce kartou můžete dlužné pojistné uhradit. Při využití bonusů za platbu kartou tak můžete získat při platbě svých povinností další benefity.

Jak podat přiznání

Letos poprvé můžete pro podání přiznání využít online finanční úřad Moje daně. Přihlásit se do něj můžete prostřednictvím své bankovní identity (tu v současnosti poskytuje Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a MONETA Money Bank), občanského průkazu s čipem nebo přes datovou schránku. Další možností, jak elektronicky odevzdat přiznání, je využití aplikace Elektronická podání pro Finanční správu.

Daňové přiznání můžete odevzdat také na podatelnách finančních úřadů, případně je vhodit do připravených „sběrných boxů“. Jestliže nemůžete přiznání odevzdat elektronicky a obáváte se osobní návštěvy úřadu, můžete přiznání na finanční úřad zaslat poštou.

Zdroj:https://www.mesec.cz/

 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode