24 let účetních služeb pro firmy

PROGRAM ANTIVIRUS

19.11.2020 12:30

PRINCIP

Podstatou Programu Antivirus je úplná či částečná kompenzace mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, krizovými opatřeními související se šířením koronaviru a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Postiženým zaměstnavatelům je vyplácen finanční příspěvek.

PŘÍSPĚVEK NENÁLEŽÍ

například:

  • na úhradu nákladů z DPP a DPČ,
  • v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen,
  • žadateli, který je v likvidaci a konkurzu ...

PODMÍNKY PRO NÁROK NA KOMPENZACI

  • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce,
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,
  • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,
  • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

VÝŠE KOMPENZACE

Zaměstnavatelé žádají Úřad práce o příspěvek ve třech režimech:

Režim A plus – uzavření provozu

V případě uzavření provozu (či významného omezení) nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Od 1. 10. 2020 je příspěvek zaměstnavatelům 100 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 50.000 Kč za zaměstnance.

V období od 12.3. do 30. 9. 2020 byl příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39.000 Kč za zaměstnance. Bylo řešeno v rámci režimu A.

Režim A – karanténa

V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku,

Příspěvek zaměstnavatelům je 80 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však do výše 39.000 Kč za zaměstnance.

Režim B – související hospodářské potíže

  • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000 Kč.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK, UZAVŘENÍ DOHODY

Uzavřená dohoda s úřadem práce je podmínkou pro podání Vyúčtování. Žádat lze na stránkách MPSV. (odkaz1 https://antivirus.mpsv.cz/zadost) Pokud má zaměstnavatel již uzavřenu dohodu s ÚP, bude se Antivirus Plus (režim A plus) řešit uzavřením dodatku při prvním vyúčtováním předloženým v rámci Antivirus A plus.

 

zdroj: ucto2000.cz

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode