24 let účetních služeb pro firmy

Archiv článků

24.07.2015 11:23

Bankovní účty pro daně od 1.1.2015

Ke stažení: Bankovní účty pro daně od 1.1.2015.xls (41984)
24.07.2015 11:14

Kontrolní hlášení od 1.1.2016 + vzory hlášení

Predbezne-informace-ke-kontrolnimu-hlaseni-k-dph-a-jeho-vyplneni-1 (1).pdf (817447)Kontrolní hlášení k DPH do roku 2016 Od 01.01.2016 budou mít plátci DPH povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH v termínu pro přiznání DPH. Toto opatření je součástí balíčku proti daňovým únikům a...
24.07.2015 11:13

K povinnosti podat přiznání elektronicky

K povinnosti podat přiznání elektronicky Od 1. 1. 2015 došlo k dalšímu rozšíření povinnosti podávat daňová přiznání v elektronické podobě. V dalším textu se pokusíme shrnout aktuální platnou úpravu platnou v oblasti daní (zejména tedy v komunikaci s finančními a celními úřady). Pro komunikaci se...
24.07.2015 11:09

Zrušení plátcovství DPH II.

K ukončení registrace za plátce daně z přidané hodnoty může dojít z více důvodů. Může to být z vlastního rozhodnutí plátce např. z důvodu ukončení nebo omezení podnikání, či změny odběratelů, ale může to být také z rozhodnutí správce daně. Pokud dochází k ukončení registrace plátce z...
24.07.2015 11:06

Zrušení plátcovství DPH

Se zrušením registrace vzniká plátci DPH povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet DPH u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část. Slovní spojení „nebo jeho část“ se týká plátců, kteří při uplatňování...
19.12.2014 08:59

Návrh (pracovní verze nařízení vlády o stanovení (dodání) zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesené daň.povinnosti

PRACOVNÍ VERZE NAŘÍZENÍ VLÁDY N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ……. 2014, o stanovení (dodání) zboží nebo (poskytnutí) služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle § 92f a § 92g zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. …/2014...
19.12.2014 08:53

NOVELY ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY s účinností od 1.1.2015, částečně již od 1.10.2014

Původně jako jeden návrh, při přípravě plánu legislativních prací vlády bylo rozhodnuto nejprve o rozdělení na dva samostatné návrhy, následně pak byly samostatně vyčleněny i změny týkající se snížené sazby daně. Jedná se o tři novely zákona s převažující účinností od 1.1.2015: a) tzv....
05.12.2014 11:33

Daňové změny pro rok 2015 se zaměřením na paušální výdaje - podepsaná novela !!!

Daňové změny pro rok 2015 se zaměřením na paušální výdaje Prezident podle očekávání podepsal dne 6. 11. 2014 novelu zákona, kterou se mění zákon o daních z příjmů, a další související zákony. Legislativní proces projednání návrhu novely tak byl ukončen a v tomto okamžiku se již pouze čeká na...
05.12.2014 10:59

Paušální výdaje na dopravu autem v roce 2014

Základní výše paušálu na dopravu je 5.000 Kč za měsíc a jedno auto.  Lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy,  auta na leasing a pronajmutá, kromě vozů bezplatně vypůjčených. - maximálně lze použít pro 3 auta - při použití auta i pro soukromé...
05.12.2014 10:51

Paušální výdaje 2014, návrh pro rok 2015, podmínky uplatnění, srovnání s minulými lety

Paušální výdaje umožňují osobám samostatně výdělečně činným snížení administrativní zátěže, která by jim vznikala, pokud by byly nuceny vykazovat výdaje ve skutečné výši. U některých typů činností navíc použití paušálních výdajů může představovat daňovou úsporu, neboť paušální výdaje mohou...

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode