24 let účetních služeb pro firmy

Paušální výdaje na dopravu autem v roce 2014

05.12.2014 10:59

Základní výše paušálu na dopravu je 5.000 Kč za měsíc a jedno auto. 

Lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy, 
auta na leasing a pronajmutá, kromě vozů bezplatně vypůjčených.

- maximálně lze použít pro 3 auta
- při použití auta i pro soukromé účely krátit o 20%
  tzn. na 4.000,- Kč měsíčně
- krátí se jen u jednoho vozu, ostatní auta s paušálem 100%
- přenechat auto k užívání lze jen zaměstnancům nebo 
  spolupracující osobě (nikoliv např. členům sdružení
  fyzických osob, rodinným příslušníkům atd.)
- během roku nelze u jednoho vozu kombinovat 
  různé způsoby výdajů
- za všechny používané vozy se platí silniční daň
- použít lze pro příjmy z podnikání §7 a pronájmu §9 (ZDP)

Paušální výdaje se uvádí až v daňovém přiznání. 
Paušální výdaje na auto nemůže použít ten, kdo už využívá celkové paušální výdaje procentem z příjmů 
 

Pro auto zařazené v obchodním majetku:

- lze navíc použít i prokázané výdaje (opravy a údržba, pojistka, odpisy)

- v případě, že se paušál krátí na 4.000 Kč, krátí se na 80% i prokázané výdaje - viz předchozí bod 
  Pokud se krátí paušál, krátí se i tedy další náklady (dělá se to vždy jen u jednoho vozu).
  Výdajový paušál se může krátit jen v měsíci, kdy je k tomu důvod, ostatní výdaje včetně odpisů se,
  ale pak musí krátit po celý rok. 

- nelze uplatnit výdaje za pohonné hmoty 
  (DPH související s nakoupenými PHM nárokovat lze. Pak je, ale nutno doložit daňovými doklady a vést deník jízd)

- nelze uplatnit parkovné 

- deník jízd není potřeba vést z hlediska daně z příjmu ani kvůli dokazování, 
  že je auto používáno výhradě k podnikání apod. 


proč není třeba vést deník jízd - více informací » 


Pokud si uplatníte DPH z nákupu (PHM, auta či souvisejících výdajů)
bude deník jízd správcem daně vyžadován. 

Pozor také na nutnost vedení deníku jízd např. v souvislosti s předpisy BOZP u zaměstnanců apod. 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode