24 let účetních služeb pro firmy

Archiv článků

20.01.2022 13:57

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) – postupy lékařů a zaměstnavatelů

Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. Zákon byl dne 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů, poté...
13.01.2022 09:05

ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH ODPISŮ, ZVÝŠENÍ VSTUPNÍ CENY PRO POŘÍZENÍ HMOTNÉHO MAJETKU A ZRUŠENÍ DAŇOVÉ KATEGORIE NEHMOTNÉHO MAJETKU, KTERÉ LZE VYUŽÍT ZPĚTNĚ JIŽ OD 1. 1. 2020.

Zavedení mimořádných odpisů, zvýšení vstupní ceny pro pořízení hmotného majetku a zrušení daňové kategorie nehmotného majetku, které lze využít zpětně již od 1. 1. 2020.   Mimořádné odpisy Mimořádné odpisy můžeme...
06.01.2022 13:29

VZOR KUPNÍ SMLOUVY

KUPNÍ SMLOUVA     Obchodní společnost ……………………. se sídlem IČ: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném …….. soudem v …., oddíl …., vložka …. jednající bankovní spojení:   na jedné straně, dále jen „Prodávající“ a …………………………… se sídlem ………………………………….. zastoupena:...
06.01.2022 13:26

VZOR SMLOUVY O DÍLO

  SMLOUVA O DÍLO   jméno, příjmení/název:  ..................................................... datum narození/IČ:  ..................................... bydliště/sídlo:  .................................................... (dále jen jako „Objednatel“ na straně...
06.01.2022 13:23

Ukončení programu Antivirus B k 31.12.2021

Vláda se rozhodla předčasně ukončit program Antivirus B k poslednímu dni roku 2021, přestože byl původně schválený až do konce února letošního roku. Režim A, který se vztahuje na případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo izolace, zůstává v platnosti...
06.01.2022 13:04

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO OSVČ V ROCE 2022

  Paušální daň byla zavedena v lednu 2021 a vznikla s cílem zjednodušit odvodové povinnosti a snížit administrativní náročnost živnostenského podnikání. Pro některé OSVČ navíc znamená i finanční úsporu. Díky paušální dani můžou OSVČ vyřešit zároveň tři odvody...
06.01.2022 13:00

ŘEŠENÍ VYŘAZENÍ MAJETKU Z PODNIKÁNÍ POHLEDEM DPH A DANĚ Z PŘÍJMŮ.

Koupili jste do podnikání osobní automobil, který nyní chcete vyřadit z obchodního majetku? Pokud právě řešíte podobnou situaci, pojďte se s námi podívat, jak vyřazení auta z podnikání řešit z pohledu DPH a daně...
05.01.2022 14:12

Stravné v zahraničí pro rok 2022

Vyhláška pro rok 2022 Podle zmocnění uvedeném v § 189/4 Zákoníku práce stanovilo MF vyhláškou číslo 462/2021 Sb. náhrady zahraničního stravného pro rok 2022. Tabulka stravného pro vybrané státy Země Měna Stravné 2021 Stravné...
05.01.2022 14:06

Přehled daňových změn pro rok 2022

 Přehled daňových změn pro rok 2022 Ministerstvo financí připravilo Přehled nejdůležitějších změn v gesci MF pro rok 2022: zvýšení slevy na poplatníka z 27.840 na 30.840 Kč, zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu, nová výše paušální daně 5.994 Kč/měsíc, nová sleva na dani za...
05.01.2022 14:05

Kompenzační bonus OSVČ 2022

Kompenzační bonus OSVČ 2022 První bonusové období je od 22.11. do 31.12.2021. Žádat lze od 1.1.2022. Nárok budou mít podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 %. Výše bonusu činí až 1.000 Kč denně. Srovnávaným obdobím je prosinec 2021 a srovnávacím obdobím jsou libovolné tři po sobě jdoucí měsíce...

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode