24 let účetních služeb pro firmy

Archiv článků

18.07.2022 11:48

ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍHO I EXISTENČNÍHO MINIMA OD 1.7.2022

Zvýšení životního i existenčního minima Dnem 01.07.2022 nabylo účinnosti nařízení vlády 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. ŽIVOTNÍ MINIMUM Definice Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních...
18.07.2022 11:33

Z AUT DO 12 TUN SE NEBUDE PLATIT SILNIČNÍ DAŇ

Zálohy na silniční daň Zálohy na silniční daň jsou od 1.1.2022 zrušeny. Daň je splatná ve lhůtě daňového přiznání, tj. do 31.1.2023. Předmětem daně již nejsou osobní vozidla a nákladní vozidla s hmotností do 3,5 tuny. Vozidla do 12 tun jsou sice předmětem daně, ale výše daně je 0, a proto se do...
13.04.2022 10:16

Zvýšení životního i existenčního minima od 1.4.2021

LEGISLATIVA Zvýšení životního i existenčního minima Dnem 1.4.2021 nabylo účinnosti nařízení vlády 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. ŽIVOTNÍ MINIMUM Definice Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních...
13.04.2022 10:10

Zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun

Ministři na jednání vlády 6.4.2022 odsouhlasili balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot. Jeho součástí je především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Vláda tímto krokem reaguje na vysoké ceny...
13.04.2022 10:07

Přiznání k DPH

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení. Povinnost podat přiznání Daňové přiznání má povinnost podat: plátce identifikovaná osoba osoba - neplátce, které vznikla...
20.01.2022 13:57

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) – postupy lékařů a zaměstnavatelů

Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. Zákon byl dne 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů, poté...
13.01.2022 09:05

ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH ODPISŮ, ZVÝŠENÍ VSTUPNÍ CENY PRO POŘÍZENÍ HMOTNÉHO MAJETKU A ZRUŠENÍ DAŇOVÉ KATEGORIE NEHMOTNÉHO MAJETKU, KTERÉ LZE VYUŽÍT ZPĚTNĚ JIŽ OD 1. 1. 2020.

Zavedení mimořádných odpisů, zvýšení vstupní ceny pro pořízení hmotného majetku a zrušení daňové kategorie nehmotného majetku, které lze využít zpětně již od 1. 1. 2020.   Mimořádné odpisy Mimořádné odpisy můžeme...
06.01.2022 13:29

VZOR KUPNÍ SMLOUVY

KUPNÍ SMLOUVA     Obchodní společnost ……………………. se sídlem IČ: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném …….. soudem v …., oddíl …., vložka …. jednající bankovní spojení:   na jedné straně, dále jen „Prodávající“ a …………………………… se sídlem ………………………………….. zastoupena:...
06.01.2022 13:26

VZOR SMLOUVY O DÍLO

  SMLOUVA O DÍLO   jméno, příjmení/název:  ..................................................... datum narození/IČ:  ..................................... bydliště/sídlo:  .................................................... (dále jen jako „Objednatel“ na straně...
06.01.2022 13:23

Ukončení programu Antivirus B k 31.12.2021

Vláda se rozhodla předčasně ukončit program Antivirus B k poslednímu dni roku 2021, přestože byl původně schválený až do konce února letošního roku. Režim A, který se vztahuje na případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo izolace, zůstává v platnosti...

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode