24 let účetních služeb pro firmy

Archiv článků

13.04.2022 10:16

Zvýšení životního i existenčního minima od 1.4.2021

LEGISLATIVA Zvýšení životního i existenčního minima Dnem 1.4.2021 nabylo účinnosti nařízení vlády 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. ŽIVOTNÍ MINIMUM Definice Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních...
13.04.2022 10:10

Zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun

Ministři na jednání vlády 6.4.2022 odsouhlasili balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot. Jeho součástí je především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Vláda tímto krokem reaguje na vysoké ceny...
13.04.2022 10:07

Přiznání k DPH

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení. Povinnost podat přiznání či hlášení, termíny a forma podání, nulové, opravné, následné, dodatečné přiznání nebo hlášení. Povinnost podat přiznání Daňové přiznání má povinnost podat: plátce identifikovaná osoba osoba - neplátce, které vznikla...
20.01.2022 13:57

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) – postupy lékařů a zaměstnavatelů

Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. Zákon byl dne 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů, poté...
13.01.2022 09:05

ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH ODPISŮ, ZVÝŠENÍ VSTUPNÍ CENY PRO POŘÍZENÍ HMOTNÉHO MAJETKU A ZRUŠENÍ DAŇOVÉ KATEGORIE NEHMOTNÉHO MAJETKU, KTERÉ LZE VYUŽÍT ZPĚTNĚ JIŽ OD 1. 1. 2020.

Zavedení mimořádných odpisů, zvýšení vstupní ceny pro pořízení hmotného majetku a zrušení daňové kategorie nehmotného majetku, které lze využít zpětně již od 1. 1. 2020.   Mimořádné odpisy Mimořádné odpisy můžeme...
06.01.2022 13:29

VZOR KUPNÍ SMLOUVY

KUPNÍ SMLOUVA     Obchodní společnost ……………………. se sídlem IČ: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném …….. soudem v …., oddíl …., vložka …. jednající bankovní spojení:   na jedné straně, dále jen „Prodávající“ a …………………………… se sídlem ………………………………….. zastoupena:...
06.01.2022 13:26

VZOR SMLOUVY O DÍLO

  SMLOUVA O DÍLO   jméno, příjmení/název:  ..................................................... datum narození/IČ:  ..................................... bydliště/sídlo:  .................................................... (dále jen jako „Objednatel“ na straně...
06.01.2022 13:23

Ukončení programu Antivirus B k 31.12.2021

Vláda se rozhodla předčasně ukončit program Antivirus B k poslednímu dni roku 2021, přestože byl původně schválený až do konce února letošního roku. Režim A, který se vztahuje na případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo izolace, zůstává v platnosti...
06.01.2022 13:04

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO OSVČ V ROCE 2022

  Paušální daň byla zavedena v lednu 2021 a vznikla s cílem zjednodušit odvodové povinnosti a snížit administrativní náročnost živnostenského podnikání. Pro některé OSVČ navíc znamená i finanční úsporu. Díky paušální dani můžou OSVČ vyřešit zároveň tři odvody...
06.01.2022 13:00

ŘEŠENÍ VYŘAZENÍ MAJETKU Z PODNIKÁNÍ POHLEDEM DPH A DANĚ Z PŘÍJMŮ.

Koupili jste do podnikání osobní automobil, který nyní chcete vyřadit z obchodního majetku? Pokud právě řešíte podobnou situaci, pojďte se s námi podívat, jak vyřazení auta z podnikání řešit z pohledu DPH a daně...

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode