24 let účetních služeb pro firmy

ŘEŠENÍ VYŘAZENÍ MAJETKU Z PODNIKÁNÍ POHLEDEM DPH A DANĚ Z PŘÍJMŮ.

06.01.2022 13:00

Koupili jste do podnikání osobní automobil, který nyní chcete vyřadit z obchodního majetku? Pokud právě řešíte podobnou situaci, pojďte se s námi podívat, jak vyřazení auta z podnikání řešit z pohledu DPH a daně z příjmů.


 
 Dotaz:
Dne 12. 8. 2009 byl do mého podnikání zakoupen osobní automobil, který je k datu 31. 12. 2013 odepsán. Nyní jej chci vyřadit z podnikání do osobního vlastnictví. Týká se toto vyřazení nějak DPH (byla uplatněna na vstupu) a DPFO (nebudu nikomu prodávat, budu používat jen pro osobní potřebu)?
 
Odpověď:
 
Při vyřazení z obchodního majetku je třeba odděleně posuzovat vyřazení z obchodního majetku z pohledu DPH a z pohledu daně z příjmů, protože obchodní majetek je v těchto dvou předpisech upraven odlišně.

 Řešení z pohledu DPH

Obchodní majetek je definován v § 4 odst. 4 písm. c) zákona o DPH (dále jen „ZDPH“). Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností. K trvalému vyřazení z obchodního majetku dochází v okamžiku, kdy plátce přestane zcela využívat majetek k ekonomické činnosti – to znamená, že auto používá výhradně soukromě a nepoužívá ho vůbec k podnikání ani k příjmům z pronájmu (viz definice ekonomické činnosti dle § 5 odst. 2 ZDPH).
 
V okamžiku trvalého vyřazení z obchodního majetku výhradně do soukromého použití dochází k fiktivnímu dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH. Plátce daně má povinnost odvést DPH z ceny obvyklé.
 
Pokud ale bude plátce auto (byť jen částečně) nadále využívat k ekonomické činnosti (podnikání nebo pronájmu), byť bylo vyřazeno z obchodního majetku pro účely daně z příjmů, nedošlo z pohledu DPH k vyřazení z obchodního majetku. Přičemž není podstatné, jestli je o majetku účtováno a jsou na něj uplatňovány náklady, ale podstatné je, zda skutečně je nebo není využíván k ekonomické činnosti.
 
Došlo ke změně v rozsahu použití majetku dle § 78 ZDPH – majetek je využíván částečně k soukromým účelům. Pokud tedy byla DPH uplatněna v plné výši a dojde ke změně účelu použití pro účely, u nichž není nárok na odpočet daně – pro neekonomickou činnost (osobní potřebu), je potřeba provést časový test na případnou úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH.
 
Lhůta pro test je 5 let počínaje rokem pořízení (kromě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a pozemků, kdy je lhůta 10 let). Lhůta tedy uplynula v roce 2013. Pokud ke změně využití dojde po roce 2014, dále není již třeba provádět test na úpravu odpočtu DPH.
 
Závěrem lze říci, že pro účely DPH je podstatné, zda dojde k trvalému vyřazení z obchodního majetku plátce (majetek není již vůbec využíván k ekonomické činnosti) – pokud ano, odvádíme DPH z ceny obvyklé. Nebo zda došlo ke změně účelu použití (částečně k ekonomické činnosti, částečně k soukromé) – v takovém případě provádíme časový test na úpravu odpočtu a případně úpravu odpočtu daně. Pokud již uplynula lhůta pro úpravu odpočtu, úpravu odpočtu neprovádíme.

Řešení z pohledu daně z příjmů

Obchodní majetek a vyřazení z něj z pohledu daně z příjmů je definován v § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daně z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno, anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.
 
Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.
 
Při vyřazení majetku z obchodního majetku do osobního užívání nevzniká podnikateli žádný zdanitelný příjem. Problém by nastal pouze při následném prodeji auta vyřazeného z obchodního majetku, kdy by bylo třeba zkoumat podmínky pro osvobození příjmů z prodeje auta dle § 4 ZDP.

 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode