24 let účetních služeb pro firmy

ZÁLOHY NA ZDRAVOTNÍ, DŮCHODOVÉ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2023

13.01.2023 08:31

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2022          Rok 2023
------------------------------------
2.627 Kč          2.722 Kč

Zálohu ve výši 2.722 Kč musí poprvé za leden 2023 (posledním dnem splatnosti je 8.2.2023) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2023 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2021 platily v roce 2022 zálohy nižší než 2.722 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Maximální měsíční záloha

Rok 2022          Rok 2023
------------------------------------------
není stanovena       není stanovena

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2022          Rok 2023      Platí pro
-----------------------------------------------------------------
2.841 Kč          2.944 Kč      hlavní činnost
1.137 Kč          1.178 Kč      vedlejší činnost

Maximální měsíční záloha

Rok 2022          Rok 2023
-------------------------------------
45.448 Kč          47.098 Kč

Nová záloha v roce 2023 platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2022. Pokud z Přehledu za rok 2022 vyplyne nižší záloha oproti předchozímu období, platí již od měsíce, v němž byl Přehled podán.

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2022          Rok 2023
-------------------------------------
147 Kč           168 Kč

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce. Pojistné na nemocenské pojištění se platí samostatně na jiné číslo účtu než-li pojistné na důchodové pojištění a pod jiným variabilním symbolem (rodné číslo OSVČ).

DEN PLATBY

Za den platby u zdravotního, důchodového i nemocenského pojištění se považuje den připsání částky na účet příjemce.

ZDROJE

VZP: Jak se změní výše pojistného v roce 2023?

ČSSZ: Zálohy na důchodové pojištění

ČSSZ: Nemocenské pojištění OSVČ

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode