24 let účetních služeb pro firmy

Změny pro podnikatele od roku 2014

14.01.2014 10:18


odavatelé.

Změny pro podnikatele od roku 2014

Zdroj: BusinessInfo.cz

V lednu 2014 se dá do pohybu další lavina změn, které se dotknou především firem a podnikatelů. Novinky se projeví v oblasti daní, například ve zdanění příjmů praktikantů, ale i ve zdanění darů a dědictví, srážkové daně nebo osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Velké úpravy zaznamenal také zákoník práce a firmy čekají nové povinnosti třeba i v oblasti elektronické komunikace.

 

Velká změna: obchodní zákoník končí, nahrazuje ho zákon o korporacích a občanský zákoník

Dosavadní obchodní zákoník byl poznamenaný řadou změn souvisejících s transformací ekonomiky za poslední dvě desetiletí. Nová úprava by měla být modernější, jednodušší a přehlednější.

Koncepční změny v právních úpravách pro firmy

Hlavním cílem změn je vytvoření moderního a podnikatelsky atraktivního právní prostředí schopného konkurovat jiným státům EU, a lákajícího cizí obchodní korporace k působení v ČR.

Podnikatelská seskupení (koncerny) nově

Zákon o korporacích zavádí třístupňovou regulaci podnikatelského seskupení – prosté ovlivnění, ovládání a koncern. S každým stupněm se přitom pojí mírně odlišná sada pravidel.

Společnost s ručením omezeným od roku 2014

Nová právní úprava s.r.o. si klade za cíl především umožnit její jednodušší a flexibilnější fungování. Nejvýraznější změnou je uvolnění právní úpravy podílu.

Akciová společnost v nové úpravě od roku 2014

Nová úprava zavádí možnost, aby akcionář vlastnil akcie různého druhu. Je zcela na společnosti, aby si ve svých stanovách určila, jaké druhy akcií vydá.

Přechod na nové podmínky platné od roku 2014

Změny smluv o výkonu funkce je třeba upravit podle nových podmínek do šesti měsíců od vstupu nového zákona v platnost. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný.

Nejdůležitější změny pro podnikatele v občanském zákoníku

V lednu začíná platit nový občanský zákoník. Pro firmy a podnikatele přináší řadu změn. Nová úprava se týká daní, účetnictví, uzavírání smluv, obchodních společností i zakládání firem.

Změny v podnikatelském právu: které jsou pro firmy pozitivní a které naopak rizikové

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přinášejí změny, které se dotýkají v podstatě všech aspektů podnikatelské činnosti. Jednou z klíčových změn je, že nově bude smluvní právo upraveno na jednom místě, a nebude tedy nutné v každém případě posuzovat, zda se jedná o smlouvu dle občanského či obchodního zákoníku.

Webové stránky jsou pro akciové společnosti od roku 2014 povinné

Změny v zákonech se od ledna 2014 dotknou také firemních internetových stránek. Podle nové úpravy budou mít akciové společnosti povinně webové stránky a musí na nich zveřejňovat vybrané údaje.

Daně 2014

Jak se změní daně v roce 2014

Rok 2014 nebude zásadně měnit dopad na zdanění poplatníků, spíše odráží výsledek snahy o větší efektivitu výběru některých daní.

Kdo zaplatí na neregistrovaný účet plátce DPH, riskuje, že se stane ručitelem

Pokud příjemce zdanitelného plnění zaplatí za zdanitelné plnění zcela nebo zčásti poskytovateli plnění na jiný účet, než je účet poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění.

DPH od 1. ledna 2014 už jen elektronicky

Od 1.ledna 2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh svému místně příslušnému správci daně jen elektronicky.

Zdanění fyzických osob 2014

K řadě změn v oblasti zdanění fyzických osob dochází od 1. ledna 2014. Nejvýraznější změny se týkají zdanění darů a dědictví, srážkové daně nebo osvobození příjmů z prodeje cenných papírů.

Změny u daně z nemovitostí od roku 2014

K výrazným změnám dochází od roku 2014 u daně z nemovitostí. Změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku.

Zjednodušení pravidel pro elektronickou komunikaci v roce 2014

Novela daňového řádu účinná od 1. ledna 2014 přináší zjednodušení pravidel pro elektronickou komunikaci,

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání.

Pracovněprávní vztahy 2014

Zákoník práce přináší řadu změn

Nový občanský zákoník značně proměnil také pracovní právo. Obecně platí, že ustanovení občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy lze použít jen tehdy, není-li speciální úprava v zákoníku..

Povinná e-komunikace s ČSSZ se odkládá

Tuzemští podnikatelé budou moci také v roce 2014 komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení s papírovými formuláři. Zavedení elektronické komunikace se o rok odkládá.

Neschopenky lze dále posílat v papírové podobě

Lékaři budou moci posílat České správě sociálního zabezpečení neschopenky v papírové podobě další 2 roky.

Minimální mzda vzrostla o 500 korun

Po zvýšení minimální mzdy v srpnu loňského roku činí v roce 2014 hodnota nejnižšího platu v Česku 8 500 Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu.

Změny v sociálních dávkách od ledna 2014

V oblasti poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jde především o změny v oblasti posuzování zdravotního stavu pro nárok na příspěvek na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením.

Změny právní úpravy v oblasti sociálních služeb

Novelou zákona dochází od ledna 2014 k dílčím změnám zákona o sociálních službách, které reagují na potřeby praxe při provádění zákona.

Změny v zákoně o zaměstnanosti od ledna 2014

Mění se např. výčet osob, které se nemohou ucházet o pozici člena správní rady nebo statutárního ředitele akciové společnosti, ale také zaměstnávání dětí.

Náhradu mzdy bude zaměstnavatel od ledna 2014 vyplácet opět jen po dobu 14 dnů

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

Důchody se od ledna zvýší v průměru o 45 korun

Pevná část penze od příštího roku vzroste o deset korun, procentní výměra se zvýší v průměru o 35 korun. Průměrný starobní důchod tak bude po navýšení činit 11 015 korun.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2014

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 354/2013 Sb. ze dne 1. listopadu 2013, která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014.

sKarty se ruší, skončí do dubna 2014

Pokud se klient, který čerpá dávky přes sKartu, neozve a nesdělí, jaký způsob výplaty si zvolil, začne mu Úřad práce vyplácet dávky nejpozději od dubna 2014 poštovní poukázkou na adresu, kterou dotyčný příslušnému pracovišti ÚP ČR naposledy nahlásil.

Nejvýznamnější změny v pojištění OSVČ

Změny v pojištění OSVČ navazují na zvýšení průměrné mzdy i na zákonná opatření schválená Senátem. Mění se například posuzování vedlejší samostatné činnosti OSVČ v kalendářním měsíci, v němž jen po část měsíce trval důvod pro vedlejší činnost.

Pojistné na důchodové spoření v roce 2014

V souvislosti se souběhem více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele jsou vydávány nové tiskopisy hlášení a následného hlášení k pojistnému na důchodové spoření.

Podnikatelské prostředí 2014

Zemědělce čekají revoluční změny

Podle nových pravidel budou hospodařit od roku 2014 zemědělci v celé Evropské unii. Evropský parlament schválil nová pravidla společné zemědělské politiky, která budou v EU platit až do roku 2020.

Ceny dálničních kuponů se v roce 2014 nemění

Ceny dálničních kuponů zůstávají v roce 2014 stejné, jako v předchozím období.

Mýto nakonec nezdraží, ministerstvo ustoupilo tlaku dopravců

Stát pod tlakem dopravců upustil od návrhu na zdražení mýtného, to mělo podle původních plánů růst v průměru o 6,7%

Nová zelená úsporám přinese desítky tisíc pracovních míst

Finanční prostředky ve výši až 27 miliard má do roku 2020 pro české stavebnictví přinést program Nová zelená úsporám, vznikne až 70 000 pracovních míst.

Státní program pro rok 2014 na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Další energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů má podnítit Státní program pro rok 2014.

Česko schválilo strukturu evropských programů pro roky 2014–2020

Vláda schválila definitivní podobu operačních programů pro příštích sedm let. Část je určena pro podnikatele přímo, u dalších mohou získat významné zakázky jako dodavatelé.

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode