24 let účetních služeb pro firmy

Zdravotní pojištění v roce 2020

06.01.2020 16:15

Zdravotní pojištění v roce 2020

Výše minimální zálohy OSVČ se každý rok mění, protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, a ta se každoročně zvyšuje.

Pro rok 2020 činí průměrná měsíční mzda 34 835 Kč, takže již od 1. 1. 2020 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 352  Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 208 Kč, případně platí více, ale míň než 2 352 Kč.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí, ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů. Tzv. "OSVČ vedlejší", tedy ten, kdo je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů, zálohy na pojistné neplatí – odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Částku v nové výši 2 352 Kč je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února, resp. do pondělí 10. února 2020.

Známa již je také částka pojistného, které za „své“ pojištěnce bude od 1. 1. 2020 platit stát. Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. S účinností od 1. 1. 2020 je vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 7 903 Kč a z toho vypočtené pojistné je 1 067 Kč (místo dosavadních 1 018 Kč).

Po zvýšení minimální mzdy se zvýší též pojistné osob bez zdanitelných příjmů a minimální pojistné zaměstnanců. Platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů je určena sazbou 13,5 % z minimální mzdy 14 600 Kč a bude tak od ledna 2020 činit částku 1 971 Kč.

 

 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode