24 let účetních služeb pro firmy

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ

04.01.2021 13:38

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2020          Rok 2021
------------------------------------
2.352 Kč          2.393 Kč

Zálohu ve výši 2.393 Kč musí poprvé za leden 2021 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2021) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2019 platily v roce 2020 zálohy nižší než 2.393 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Maximální měsíční záloha

Rok 2020          Rok 2021
------------------------------------------
není stanovena       není stanovena

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha OSVČ

              Rok 2020      Rok 2021
-------------------------------------------------------
Hlavní činnost       2.544 Kč      2.588 Kč
Vedlejší činnost      1.018 Kč      1.036 Kč

Maximální měsíční záloha OSVČ

Rok 2020          Rok 2021
-------------------------------------
40.688 Kč         41.396 Kč

Nová záloha v roce 2021 platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. Pokud z Přehledu za rok 2020 vyplyne nižší záloha oproti předchozímu období, platí již od měsíce, v němž byl Přehled podán.

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce. Dluh na záloze za kalendářní měsíc, který bude uhrazen do konce následujícího měsíce, není penalizován.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2020          Rok 2021
-------------------------------------
126 Kč           147 Kč

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce. Pojistné na nemocenské pojištění se platí samostatně na jiné číslo účtu než-li pojistné na důchodové pojištění a pod jiným variabilním symbolem (rodné číslo OSVČ).

DEN PLATBY

Za den platby u zdravotního, důchodového i nemocenského pojištění se považuje den připsání částky na účet příjemce.

ZDROJE

VZP: Jak se změní výše pojistného v roce 2021.
ČSSZ: Změna výše minimálních záloh OSVČ v roce 2021.
ČSSZ: Nemocenské pojištění OSVČ v roce 2021.

 

Zdroj: UCTO2000.CZ

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode