24 let účetních služeb pro firmy

Zavedení druhé snížené sazby DPH

30.10.2014 17:35

Navrhuje se zavedení dvou snížených sazeb daně, a to první sníženou sazbu daně (dosavadní snížená sazba daně ve výši 15 %) a dále druhou sníženou sazbu daně, tj. novou sníženou sazbu daně ve výši 10 %.

             Sazby DPH

do 31.12.2014         od 01.01.2015

---------------------------------------

základní 21%          základní      21%

snížená  15%          první snížená 15%

                      druhá snížená 10%

Navrhuje se nová příloha číslo 3a k zákonu o DPH, která obsahuje seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě (10 %) s tím, že je upravena také dosavadní příloha číslo 3 k zákonu o DPH obsahující seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě (15 %).

Nová příloha číslo 3a obsahuje seznam tří položek vybraného zboží:

Nezbytně nutná dětská výživa: Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.

Léky a veterinární léčiva: Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.

Knihy: Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

Zavedení nového pojmu „Nomenklatury celního sazebníku“

Především jde o konsolidaci právních předpisů ČR a EU týkající se číselného kódu v ustanoveních § 84, přílohy číslo 3, číslo 4 a číslo 5 k zákonu o DPH. Doposud používaný číselný kód Harmonizovaného systému v přílohách číslo 3, číslo 4 a číslo 5 je nahrazen kódem Nomenklatury celního sazebníku.

ÚČINNOST

Novela prošla 3. čtením Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 251. Musí ji ještě schválit Senát a podepsat prezident. Účinnost se předpokládá k 1. 1. 2015.

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode