24 let účetních služeb pro firmy

Kdy a jak založit s.r.o., rozdíly podnikání OSVČ (fyzických osob) a s.r.o. (právnických osob)

06.01.2014 10:37

Kdy a je založení s.r.o. výhodné - kdy a komu se vyplatí

Založení s.r.o. je výhodné zpravidla tam, kde očekáváme vyšší obraty a určitá rizika, a kdy Vám jde o růst a vybudování firmy, která má na trhu jméno a hodnotu. 

Image firmy, vstup do výběrových řízení, více činností = více s.r.o.

Snadněji se buduje image firmy, s.r.o. usnadňuje vstup do některých výběrových řízení. Velmi častým  důvodem pro zakládání s.r.o. je také přiřazení různých druhů Vašeho podnikání, k jednotlivým firmám, které vlastníte. Nezanedbatelným důvodem je i možnost Vašeho zaměstnání v s.r.o. a související nárok na nemocenskou a důchod, a to za výrazně výhodnějších podmínek než při podnikání jako OSVČ.

Společnost s r.o. má historii, podíl lze výhodně prodat

S.r.o. je pro Vás vhodné pokud Vás zajímá, že máte druh firmy, která buduje historii, dá se převádět, podíly prodávat. Po pěti letech od pořízení je navíc prodej podílu osvobozený od daně z příjmů.

Společnost s r.o. se díky názvu lépe propaguje

Díky názvu, který můžete sami vhodně zvolit, se efektivněji propaguje. Sídlo je tam, kde jsou prostory společnosti, byť jen pronajmuté (a nikoliv u Vás doma jako u fyzické osoby).

Nižší daňová zátěž, omezené ručení majitele firmy

U společnosti s r.o. je většinou nižšší daňová zátěž než u fyzických osob. Tam, kde fyzická osoba ručí veškerým svým majetkem, tam společník s.r.o. ručí jen do výše nesplaceného vkladu. Založením s.r.o. ochráníte sebe a svou rodinu. Vklad je většinou splacen již při založení s.r.o. a platí tedy, že společnost ručí za závazky svým majetkem, ale společník neručí po splacení základního kapitálu vůbec ničím.

Velmi výhodné je s.r.o. pro lékaře s vlastní praxí

Zvláštní pozornost si zaslouží založení s.r.o. a následné podnikání formou společnosti s ručením omezeným pro lékaře a stomatology s vlastní praxí.

Základní kritéria rozdílu v podnikání OSVČ a právnické osoby:

Základní kritéria rozdílu v podnikání OSVČ a právnické osoby:

- Neomezená odpovědnost OSVČ celým současným i budoucím majetkem.
- Jako společník s.r.o. ručíte jen do výše nesplaceného vkladu, ten je většinou splacen, takže neručíte vůbec.
- Společnost s.r.o. má v očích, některých partnerů větší prestiž.
- Společnost může zastupovat více osob. 
- Úspora na odvodech - snížení daní a sociálního a zdravotního pojištění.
 

Fyzická osoba - OSVČ Právnická osoba - společnost s r.o.
OSVČ - fyzická osoba ručí svým veškerým majetkem. V s.r.o. společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu. Ten je, ale obvykle splacen již při založení s.r.o.
Reference fyzické osoby jsou vázány jen na dobu jejího života. Společnost s r.o. buduje obchodní jméno
Historie firmy tak dává základ budoucí ceně firmy.
Činnost OSVČ podléhá dani z příjmů a soc. a zdrav. pojištění. 
Může, však vést pouze daňovou evidenci, nebo uplatňovat výdaje paušálem.
Právnická osoba neplatí soc. a zdr. pojištění
Odvádí pouze daň z příjmů (19 %). Pokud si společníci rozdělí a vyplatí zisk, opět neplatí soc. ani zdr. pojištění a odvádějí pouze srážkovou daň (15 %). Změnami poměru mezi mzdou a konečným ziskem lze optimalizovat celkové daňové zatížení.
Pro výpočet důchodu se u fyzických osob - OSVČ, vychází jen z poloviny příjmů dosahovaných v předchozích letech. Společník s.r.o. může být zaměstnancem vlastní firmy. Optimalizuje tak konečné daně s.r.o., platí soc. a zdr. pojištění jen z příjmu, který si jako mzdu vyplácí (nikoliv z celého zisku firmy) a dosáhne za své odvody spravedlivějšího důchodu i případných nemocenských dávek.
Fyzická osoba může budovat svou reputaci a jméno, ale nikoliv snadno převoditelnou hodnotu na jinou osobu. Společnost s r.o. má proti tomu stále budovatelnou hodnotu, 
Společnost s.r.o. je možné v budoucnu prodat nebo předat potomkům. Po 5 letech od nabytí, je prodej obchodního podílu společníka s.r.o. osvobozený od daně z příjmů.
OSVČ podniká pod svým jménem a příjmením. Společnost s.r.o. podniká pod názvem, který si zvolí při založení.
To je významné při marketingu a propagaci.
Fyzická osoba - OSVČ, nemůže účinně přenášet řízení podnikání na jinou osobu. Řízení společnosti s r.o. je možné účinně přenášet na další osoby 
a funguje zde tedy vzájemná zastupitelnost 
jednatelů nebo společníků.
 

 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode