24 let účetních služeb pro firmy

Jak je na tom podnikající důchodce s odvody daní a pojištění

26.02.2014 09:04

Začít v důchodu podnikat není nic složitého. Pro získání živnostenského oprávnění neplatí pro důchodce žádné omezující podmínky oproti jiným žadatelům. Stačí jen nahlásit se na všech potřebných místech – od živnostenského úřadu přes finanční úřad až po zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení, a podnikavý důchodce se může směle vrhnout do rozvoje svého podnikání. Musí si ale dávat pozor na to, kolik si vydělá.

 

 Podnikání v důchodu 2014 – pojištění a daně

O předčasný důchod může důchodce při podnikání přijít

Pokud pobírá řádný starobní důchod, nemusí se podnikající důchodce bát, že by o něj kvůli vysokým příjmům přišel. Takové nebezpečí hrozí lidem v předčasném důchodu, kde zákon umožňuje vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale pouze jako vedlejší zdroj příjmů.

Výše příjmů pro tento typ vedlejší výdělečné činnosti je na částce 62 261 Kč (platí pro příjmy za zdaňovací období 2013). To není zase tak málo, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejde totiž o hrubé příjmy, ale o rozdíl mezi příjmy a výdaji souvisejícími s podnikáním.

Pokud podnikatel v předčasném důchodu uplatňuje šedesátiprocentní výdajový paušál(který se týká většiny druhů živností, u řemeslníků a zemědělců je to 80 %), mohou jehopříjmy z podnikání za rok 2013 dosáhnout výše až cca 150 tis. Kč, aniž by riskoval, že přijde o předčasný důchod.

 Starobní důchod a podnikání bez omezení

Od určité výše dosažených výdělků důchodci může vzniknout povinnost začít si platit, přestože je v důchodu, sociální pojištění. A když si začne vydělávat opravdu hodně, dopadne na něj nejen povinnost zdanit své příjmy z podnikání, ale úplně všechny. Tedy včetně starobního důchodu. Na druhé straně má stále oproti jiným podnikatelům řadu výhod – především v oblasti plateb zdravotního a sociálního pojištění.

 Podnikání v důchodu a odvody na zdravotní pojištění

Ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám má podnikající důchodce proti ostatním samostatně výdělečně činným osobám velkou výhodu. Z pohledu zdravotního pojištěníjsou totiž, stejně jako podnikající studenti, považováni za státní pojištěnce, za něž pojištění hradí stát. Neplatí pro ně tedy minimální vyměřovací základ, od nějž se odvíjí povinnost samostatně výdělečně činných osob odvádět minimální zálohy i ve chvíli, kdy jejich příjem z podnikání je mizivý nebo jsou dokonce ve ztrátě.

V prvním roce svého podnikání tak důchodce neplatí žádné zálohy (nemají mu být z čeho vypočteny). V dalším roce platí zálohy vypočtené na základě příjmů dosažených v roce loňském. Pojistné platí jen ze svých skutečných výdělků (tzn. z rozdílu příjmů a výdajů souvisejících s podnikáním).

Odvody na sociální pojištění u podnikajícího důchodce                                                      

V případě sociálního pojištění je situace obdobná. Z pohledu zákona je na podnikání starobního důchodce pohlíženo jako na vedlejší činnost. Podnikatel-důchodce tak neplatí minimální zálohy a pokud jeho výdělky za daný kalendářní rok nepřekročí zákonem stanovenou hranici pro vedlejší činnost, nemusí platit sociální pojištění vůbec. Pro pojištění v roce 2014 je rozhodná částka 62 261 Kč.

   

 Pozor na daně při podnikání v důchodu

Podnikající důchodce se musí také, stejně jako jiní podnikatelé, potýkat s placením daní. Pokud důchodce podniká a nepřivydělá si tak k důchodu za rok víc než 15 tisíc korun, nic nedaní a nemusí ani podávat daňové přiznání. Od 15 tisíc výše už musí začít daně řešit. Většinu jeho vrstevníků v důchodovém věku, kteří si nijak nepřivydělávají, už přitom žádné daně netrápí. Pokud jejich důchod nepřesáhne částku 288 tisíc korun ročně (tzn. 24 tisíc korun měsíčně). I pak platí ale daň jen z částky nad touto hranicí.

Podnikající důchodci se ale od roku 2012 musí utkat s novinkou. Pokud přesáhne celkový součet příjmů důchodce v roce 2011 – kam se řadí jak důchod, tak příjmy z podnikání či např. z pronájmu nemovitostí – částku 840 tisíc Kč, bude muset zdanit všechny své příjmy. Tedy nejen jeho příjem z podnikání či z pronájmu, ale i starobní důchod se stane předmětem daně z příjmu. Ten navíc bude podléhat dani v plné výši – ne jen jeho část nad stanovenou hranici.

Pozor! V roce 2014 (přiznání za rok 2013) nebude moci podnikající důchodce uplatnit slevu na poplatníka, pokud k 1. 1. 2013 pobíral starobní důchod.

 

Kontakt

Účetnictví-Vobořilovi

studiomv@mybox.cz

Hrachovec 2189
Hořice
50801

603 806 683
603 207 344

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode